Analiza cadrului legislativ privind drepturile fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi

header mobilitate 814x141

 

Cadrul legislativ la nivel național

 • Constituţia României, la art. 50 prevede că „Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a șanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viața comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor.”
 • Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi 2014-2020 – de la ‘’reabilitarea’’ individului la reforma societăţii este un act normativ aflat în proces de legiferare.
 • Legea cadru – Legea nr. 448/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – legea specială destinată persoanelor cu dizabilităţi şi care promovează ‘’modelul social’’ de abordare al protecţiei sociale pentru persoanele cu dizabilităţi.

 Domenii de interes

 1. Servicii sociale
 • Dreptul persoanei cu grad de handicap grav la asistent personal
 • Dreptul la o indemnizație lunară, indiferent de venituri (la cerere sau din oficiu)
 • Dreptul la un buget personal complementar lunar, indiferent de venituri (la cerere sau din oficiu)
 • Dreptul la alocație de stat în condițiile și în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100% pentru copiii cu handicap, respectiv dreptul copiilor cu handicap de tip HIV/SIDA la o alocație lunară de hrană.
 1. Educaţie
 • Asigurarea accesului în unităţile şi instituţiile de învăţământ
 • Asigurarea educației permanente și formare profesională de-a lungul întregii vieți
 • Facilități financiare pentru elevii și studenții cu handicap (elevii cu handicap beneficiază gratuit de masă și cazare în internatele școlare, iar studenții cu handicap grav și accentuat beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare și masă la cantinele și căminele studențești)
 • Alte facilități pentru elevi și studenți cu dizabilități (servicii educaționale de sprijin, dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului și gradului de handicap și utilizarea acestuia, adaptarea mobilierului din sălile de curs, manuale școlare și cursuri în format accesibil pentru elevii și studenții cu deficiente de vedere, utilizarea echipamentelor și softurilor asistive în susținerea examenelor de orice tip și nivel, locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, pentru preșcolarii, elevii și studenții cu handicap, împreună cu asistenții personali și asistenții personali profesioniști.
 1. Sănătate şi recuperare
 • Dreptul persoanei cu dizabilităţi la dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu
 • Dreptul persoanei cu dizabilități la asistență medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
 • Dreptul la servicii gratuite de cazare și masă și pentru însoțitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unitățile sanitare cu paturi, sanatorii și stațiuni balneare;
 • Dreptul persoanei cu dizabilități la un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare și integrare socială.
 1. Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă
 • Asigurarea pregătirii şi formării pentru ocupaţii necesare în domeniul handicapului
 • Corelarea pregătirii profesionale a persoanelor cu handicap cu cerinţele pieţei muncii.
 1. Accesibilitate şi transport
 • Facilitarea accesului neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport şi călătorie, la clădirile de utilitate publică şi la clădirile de locuit construite din fonduri publice
 • Dreptul persoanei cu handicap grav și accentuat la gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul
 • Dreptul persoanei cu handicap grav la gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren inter-regio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru un număr limitat de călătorii dus-întors pe an.

Izabela Crăciun – Șef Serviciu Social

Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Proiectul „Mobilitate în comunitate” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org  

footer

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: