Arhive lunare: noiembrie 2014

Rezultatele proiectului ,,Creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale din județul Iași în furnizarea de servicii sociale pentru copii și tineri cu dizabilități”

sigla bethany vector_c13

În perioada noiembrie 2013 – octombrie 2014, Asociația Națională a pentru Copii și Adulți cu Autism din România (ANCAAR) – filiala Iași, în parteneriat cu Fundația Serviciilor Sociale Bethany – biroul zonal Iași, a implementat proiectul “Creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale din județul Iași în furnizarea de servicii sociale pentru copii și tineri cu dizabilități”, adresat copiilor și tinerilor cu dizabilități din județul Iași, precum și specialiștilor din sectorul ONG, care lucrează în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități. Proiectul a fost co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă și a avut un buget de 83.320 CHF. Suma solicitată finanțatorului a fost de 74.900 CHF, iar cofinanțarea solicitantului și partenerului a fost în valoare de 8.420 CHF. Obiectivul general al proiectului a fost de a creşte gradul de incluziune socială a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi fizice şi mentale prin dezvoltarea de servicii sociale inovative la nivelul ONG-urilor din judeţul Iaşi, active în domeniul protecţiei şi drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Implementarea proiectului s-a realizat în județul Iași, cele mai importante activități desfășurate fiind furnizarea a șase tipuri de servicii psiho-socio-medicale (kinetoterapie, logopedie, asistență socială, terapie ocupațională, consiliere psihologică, activități de socializare) pentru 68 de copii și tineri cu dizabilități, dezvoltarea unui atelier de terapie ocupațională pentru șase tineri cu autism, livrarea a trei module de instruire (terapii alternative pentru persoane cu dizabilități, lobby și advocacy, managementul unei întreprinderi de economie socială) pentru 41 de specialişti din 21 de ONG-uri active în domeniul serviciilor sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi, formatori din România și Olanda, organizarea a trei workshop-uri, pentru 40 de specialiști, desfășurate în colaborare cu Fundația Alături de Voi, Organizația “Salvați Copiii” și Fundația Star of Hope România, realizarea Conferinţei regionale “Calitatea serviciilor adresate persoanelor cu dizabilități”, constituirea unui grup de lucru de lobby și advocacy, format din 12 reprezentanţi din zece ONG-uri active în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, susținerea a trei întâlniri cu factori de decizie și a zece întâlniri ale grupului de lucru, întocmirea Documentului cadru pentru recomandări de modificare / îmbunătăţire a actelor normative în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi), organizarea a trei evenimente speciale (Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități – 3 decembrie; Campania de Informare și Conștientizare a Autismului “Arată că îți pasă” – 2 aprilie; “Împreună de ziua copilului” – 1 Iunie, realizarea publicațiilor – Pliant, Ghidul părinților cu copii cu nevoi speciale, Broșură cu principalii furnizori de servicii pentru persoanele cu dizabilități din județul Iași, Raport anual de activitate. (E.M.)

Publicitate